Địa chỉ ip: 144.217.135.214

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS16276 OVH SAS

Dãy ip ở thành phố: Beauharnois

Quốc gia: Canada

Mã quốc gia: CA

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): OVH Hosting

Công ty cung cấp dịch vụ: B.V., Dataprovider

Khu vực: QC

Vĩ độ trên bản đồ: 45.3161

Kinh độ trên bản đồ: -73.8736

Múi giờ (timezone): America/Toronto

Ngày được tạo: 16/01/2023

Ngày cập nhật gần nhất: 16/01/2023

Ip cùng quốc gia Canada
Ip mới cập nhật