Địa chỉ ip: 15.235.30.159

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS16276 OVH SAS

Dãy ip ở thành phố: Mandawala North

Quốc gia: Sri Lanka

Mã quốc gia: LK

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): OVH Hosting

Công ty cung cấp dịch vụ: Ready Cheap Cloud

Khu vực: 1

Vĩ độ trên bản đồ: 7.00012

Kinh độ trên bản đồ: 80.094

Múi giờ (timezone): Asia/Colombo

Ngày được tạo: 05/12/2022

Ngày cập nhật gần nhất: 05/12/2022

Ip cùng quốc gia Sri Lanka
Ip mới cập nhật