Địa chỉ ip: 154.70.155.141

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS61317 Digital Energy Technologies Ltd.

Dãy ip ở thành phố: Johannesburg

Quốc gia: South Africa

Mã quốc gia: ZA

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): Digital Energy Technologies Ltd.

Công ty cung cấp dịch vụ: GZ Systems

Khu vực: GP

Vĩ độ trên bản đồ: -26.2041

Kinh độ trên bản đồ: 28.0473

Múi giờ (timezone): Africa/Johannesburg

Ngày được tạo: 17/10/2021

Ngày cập nhật gần nhất: 17/10/2021

Ip cùng quốc gia South Africa
Ip mới cập nhật