Địa chỉ ip: 171.12.168.17

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS4134 CHINANET-BACKBONE

Dãy ip ở thành phố: Yingchuan

Quốc gia: China

Mã quốc gia: CN

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): Chinanet

Công ty cung cấp dịch vụ: Chinanet HA

Khu vực: HA

Vĩ độ trên bản đồ: 34.2904

Kinh độ trên bản đồ: 113.382

Múi giờ (timezone): Asia/Shanghai

Ngày được tạo: 05/10/2022

Ngày cập nhật gần nhất: 05/10/2022

Ip cùng quốc gia China
Ip mới cập nhật