Địa chỉ ip: 171.224.178.145

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS7552 Viettel Group

Dãy ip ở thành phố: Hanoi

Quốc gia: Vietnam

Mã quốc gia: VN

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): Viettel Corporation

Công ty cung cấp dịch vụ: VIETEL

Khu vực: HN

Vĩ độ trên bản đồ: 21.0292

Kinh độ trên bản đồ: 105.8526

Múi giờ (timezone): Asia/Bangkok

Ngày được tạo: 30/03/2023

Ngày cập nhật gần nhất: 30/03/2023

Ip cùng quốc gia Vietnam
Ip mới cập nhật