Địa chỉ ip: 171.234.11.1

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS7552 Viettel Group

Dãy ip ở thành phố: Dak Mil

Quốc gia: Vietnam

Mã quốc gia: VN

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): Viettel Corporation

Công ty cung cấp dịch vụ: VIETEL

Khu vực: 72

Vĩ độ trên bản đồ: 12.4496

Kinh độ trên bản đồ: 107.622

Múi giờ (timezone): Asia/Ho_Chi_Minh

Ngày được tạo: 17/05/2022

Ngày cập nhật gần nhất: 17/05/2022

Ip cùng quốc gia Vietnam
Ip mới cập nhật