Địa chỉ ip: 171.253.135.152

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS7552 Viettel Group

Dãy ip ở thành phố: Ho Chi Minh City

Quốc gia: Vietnam

Mã quốc gia: VN

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): Viettel Corporation

Công ty cung cấp dịch vụ: VIETEL

Khu vực: SG

Vĩ độ trên bản đồ: 10.8142

Kinh độ trên bản đồ: 106.6438

Múi giờ (timezone): Asia/Ho_Chi_Minh

Ngày được tạo: 08/10/2020

Ngày cập nhật gần nhất: 08/10/2020

Ip cùng quốc gia Vietnam
Ip mới cập nhật