Địa chỉ ip: 171.8.170.214

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS4134 CHINANET-BACKBONE

Dãy ip ở thành phố: Zhengzhou

Quốc gia: China

Mã quốc gia: CN

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): Chinanet

Công ty cung cấp dịch vụ: Chinanet HA

Khu vực: HA

Vĩ độ trên bản đồ: 34.7599

Kinh độ trên bản đồ: 113.6459

Múi giờ (timezone): Asia/Shanghai

Ngày được tạo: 24/03/2023

Ngày cập nhật gần nhất: 24/03/2023

Ip cùng quốc gia China
Ip mới cập nhật