Địa chỉ ip: 174.2.10.26

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS6327 Shaw Communications Inc.

Dãy ip ở thành phố: Saskatoon

Quốc gia: Canada

Mã quốc gia: CA

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): Shaw Communications Inc.

Công ty cung cấp dịch vụ: Shaw Communications Inc

Khu vực: SK

Vĩ độ trên bản đồ: 52.1183

Kinh độ trên bản đồ: -106.6324

Múi giờ (timezone): America/Regina

Ngày được tạo: 17/03/2023

Ngày cập nhật gần nhất: 17/03/2023

Ip cùng quốc gia Canada
Ip mới cập nhật