Địa chỉ ip: 18.237.120.39

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS16509 Amazon.com, Inc.

Dãy ip ở thành phố: Portland

Quốc gia: United States

Mã quốc gia: US

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): Amazon.com, Inc.

Công ty cung cấp dịch vụ: AWS EC2 (us-west-2)

Khu vực: OR

Vĩ độ trên bản đồ: 45.5235

Kinh độ trên bản đồ: -122.676

Múi giờ (timezone): America/Los_Angeles

Ngày được tạo: 07/08/2022

Ngày cập nhật gần nhất: 07/08/2022

Ip cùng quốc gia United States
Ip mới cập nhật