Địa chỉ ip: 180.139.240.63

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS4134 CHINANET-BACKBONE

Dãy ip ở thành phố: Nanning

Quốc gia: China

Mã quốc gia: CN

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): Chinanet

Công ty cung cấp dịch vụ: Chinanet GX

Khu vực: GX

Vĩ độ trên bản đồ: 22.8108

Kinh độ trên bản đồ: 108.3165

Múi giờ (timezone): Asia/Shanghai

Ngày được tạo: 21/01/2023

Ngày cập nhật gần nhất: 21/01/2023

Ip cùng quốc gia China
Ip mới cập nhật