Địa chỉ ip: 180.242.28.2

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS7713 PT Telekomunikasi Indonesia

Dãy ip ở thành phố: Panaragan

Quốc gia: Indonesia

Mã quốc gia: ID

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): PT. TELKOM INDONESIA

Công ty cung cấp dịch vụ:

Khu vực: LA

Vĩ độ trên bản đồ: -4.47784

Kinh độ trên bản đồ: 105.081

Múi giờ (timezone): Asia/Jakarta

Ngày được tạo: 11/10/2020

Ngày cập nhật gần nhất: 11/10/2020

Ip cùng quốc gia Indonesia
Ip mới cập nhật