Địa chỉ ip: 180.244.137.235

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS7713 PT Telekomunikasi Indonesia

Dãy ip ở thành phố: Bandung

Quốc gia: Indonesia

Mã quốc gia: ID

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): PT. TELKOM INDONESIA

Công ty cung cấp dịch vụ:

Khu vực: JB

Vĩ độ trên bản đồ: -6.9217

Kinh độ trên bản đồ: 107.6071

Múi giờ (timezone): Asia/Jakarta

Ngày được tạo: 08/12/2021

Ngày cập nhật gần nhất: 08/12/2021

Ip cùng quốc gia Indonesia
Ip mới cập nhật