Địa chỉ ip: 180.244.139.176

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS7713 PT Telekomunikasi Indonesia

Dãy ip ở thành phố: Bandung

Quốc gia: Indonesia

Mã quốc gia: ID

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): PT. TELKOM INDONESIA

Công ty cung cấp dịch vụ:

Khu vực: JB

Vĩ độ trên bản đồ: -6.9217

Kinh độ trên bản đồ: 107.6071

Múi giờ (timezone): Asia/Jakarta

Ngày được tạo: 14/12/2022

Ngày cập nhật gần nhất: 14/12/2022

Ip cùng quốc gia Indonesia
Ip mới cập nhật