Địa chỉ ip: 180.254.73.102

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS7713 PT Telekomunikasi Indonesia

Dãy ip ở thành phố: Tangerang

Quốc gia: Indonesia

Mã quốc gia: ID

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): PT. TELKOM INDONESIA

Công ty cung cấp dịch vụ:

Khu vực: BT

Vĩ độ trên bản đồ: -6.177

Kinh độ trên bản đồ: 106.6284

Múi giờ (timezone): Asia/Jakarta

Ngày được tạo: 20/03/2023

Ngày cập nhật gần nhất: 20/03/2023

Ip cùng quốc gia Indonesia
Ip mới cập nhật