Địa chỉ ip: 182.1.2.197

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS23693 PT. Telekomunikasi Selular

Dãy ip ở thành phố: Medan

Quốc gia: Indonesia

Mã quốc gia: ID

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): PT Telekomunikasi Selular Indonesia

Công ty cung cấp dịch vụ:

Khu vực: SU

Vĩ độ trên bản đồ: 3.5847

Kinh độ trên bản đồ: 98.6629

Múi giờ (timezone): Asia/Jakarta

Ngày được tạo: 01/11/2020

Ngày cập nhật gần nhất: 01/11/2020

Ip cùng quốc gia Indonesia
Ip mới cập nhật