Địa chỉ ip: 182.181.59.103

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS17557 Pakistan Telecommunication Company Limited

Dãy ip ở thành phố: Islamabad

Quốc gia: Pakistan

Mã quốc gia: PK

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): Triple Play Project SOUTH

Công ty cung cấp dịch vụ:

Khu vực: IS

Vĩ độ trên bản đồ: 33.6844

Kinh độ trên bản đồ: 73.0479

Múi giờ (timezone): Asia/Karachi

Ngày được tạo: 25/05/2022

Ngày cập nhật gần nhất: 25/05/2022

Ip cùng quốc gia Pakistan
Ip mới cập nhật