Địa chỉ ip: 182.2.168.250

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS23693 PT. Telekomunikasi Selular

Dãy ip ở thành phố: Jakarta

Quốc gia: Indonesia

Mã quốc gia: ID

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): PT Telekomunikasi Selular Indonesia

Công ty cung cấp dịch vụ:

Khu vực: JK

Vĩ độ trên bản đồ: -6.1741

Kinh độ trên bản đồ: 106.8296

Múi giờ (timezone): Asia/Jakarta

Ngày được tạo: 20/10/2021

Ngày cập nhật gần nhất: 20/10/2021

Ip cùng quốc gia Indonesia
Ip mới cập nhật