Địa chỉ ip: 182.253.93.243

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS17451 BIZNET NETWORKS

Dãy ip ở thành phố: Jakarta

Quốc gia: Indonesia

Mã quốc gia: ID

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): BIZNET

Công ty cung cấp dịch vụ:

Khu vực: JK

Vĩ độ trên bản đồ: -6.20933

Kinh độ trên bản đồ: 106.821

Múi giờ (timezone): Asia/Jakarta

Ngày được tạo: 01/12/2022

Ngày cập nhật gần nhất: 01/12/2022

Ip cùng quốc gia Indonesia
Ip mới cập nhật