Địa chỉ ip: 182.30.132.130

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS4795 INDOSATM2 ASN

Dãy ip ở thành phố: Jakarta

Quốc gia: Indonesia

Mã quốc gia: ID

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): Retail

Công ty cung cấp dịch vụ:

Khu vực: JK

Vĩ độ trên bản đồ: -6.1741

Kinh độ trên bản đồ: 106.8296

Múi giờ (timezone): Asia/Jakarta

Ngày được tạo: 19/10/2021

Ngày cập nhật gần nhất: 19/10/2021

Ip cùng quốc gia Indonesia
Ip mới cập nhật