Địa chỉ ip: 184.22.247.61

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS133481 AIS Fibre

Dãy ip ở thành phố: Bangkok

Quốc gia: Thailand

Mã quốc gia: TH

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): AIS-Fibre

Công ty cung cấp dịch vụ:

Khu vực: 10

Vĩ độ trên bản đồ: 13.7366

Kinh độ trên bản đồ: 100.4995

Múi giờ (timezone): Asia/Bangkok

Ngày được tạo: 05/12/2022

Ngày cập nhật gần nhất: 05/12/2022

Ip cùng quốc gia Thailand
Ip mới cập nhật