Địa chỉ ip: 184.82.201.129

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS133481 AIS Fibre

Dãy ip ở thành phố: Bangkok

Quốc gia: Thailand

Mã quốc gia: TH

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): AIS-Fibre

Công ty cung cấp dịch vụ:

Khu vực: 10

Vĩ độ trên bản đồ: 13.7512

Kinh độ trên bản đồ: 100.5172

Múi giờ (timezone): Asia/Bangkok

Ngày được tạo: 03/10/2022

Ngày cập nhật gần nhất: 03/10/2022

Ip cùng quốc gia Thailand
Ip mới cập nhật