Địa chỉ ip: 185.219.133.18

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS205399 Hostigger INC.

Dãy ip ở thành phố: Istanbul

Quốc gia: Turkey

Mã quốc gia: TR

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): Hostigger INC.

Công ty cung cấp dịch vụ: Hostigger INC

Khu vực: 34

Vĩ độ trên bản đồ: 40.9142

Kinh độ trên bản đồ: 29.1479

Múi giờ (timezone): Europe/Istanbul

Ngày được tạo: 05/12/2022

Ngày cập nhật gần nhất: 05/12/2022

Ip cùng quốc gia Turkey
Ip mới cập nhật