Địa chỉ ip: 188.172.108.224

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS50973 Vodafone Albania Sh.A.

Dãy ip ở thành phố: Tirana

Quốc gia: Albania

Mã quốc gia: AL

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): Vodafone Albania Sh.A.

Công ty cung cấp dịch vụ: Vodafonealbania

Khu vực: 11

Vĩ độ trên bản đồ: 41.3275

Kinh độ trên bản đồ: 19.8189

Múi giờ (timezone): Europe/Tirane

Ngày được tạo: 22/06/2022

Ngày cập nhật gần nhất: 22/06/2022

Ip cùng quốc gia Albania
Ip mới cập nhật