Địa chỉ ip: 190.149.216.74

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS14754 Telgua

Dãy ip ở thành phố: Quetzaltenango

Quốc gia: Guatemala

Mã quốc gia: GT

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): Telgua

Công ty cung cấp dịch vụ: Telgua

Khu vực: QZ

Vĩ độ trên bản đồ: 14.8333

Kinh độ trên bản đồ: -91.5167

Múi giờ (timezone): America/Guatemala

Ngày được tạo: 07/01/2021

Ngày cập nhật gần nhất: 07/01/2021

Ip cùng quốc gia Guatemala
Ip mới cập nhật