Địa chỉ ip: 190.171.98.68

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS52263 Telecable Economico S.A.

Dãy ip ở thành phố: San José

Quốc gia: Costa Rica

Mã quốc gia: CR

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): Telecable Economico S.A.

Công ty cung cấp dịch vụ: Telecarrier

Khu vực: SJ

Vĩ độ trên bản đồ: 9.9549

Kinh độ trên bản đồ: -84.1227

Múi giờ (timezone): America/Costa_Rica

Ngày được tạo: 24/06/2022

Ngày cập nhật gần nhất: 24/06/2022

Ip cùng quốc gia Costa Rica
Ip mới cập nhật