Địa chỉ ip: 193.151.59.197

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS31350 Private enterprise ITM

Dãy ip ở thành phố: Kyiv

Quốc gia: Ukraine

Mã quốc gia: UA

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): Private enterprise ITM

Công ty cung cấp dịch vụ: End

Khu vực: 30

Vĩ độ trên bản đồ: 50.458

Kinh độ trên bản đồ: 30.5303

Múi giờ (timezone): Europe/Kyiv

Ngày được tạo: 28/11/2022

Ngày cập nhật gần nhất: 28/11/2022

Ip cùng quốc gia Ukraine
Ip mới cập nhật