Địa chỉ ip: 194.230.147.104

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS6730 Sunrise GmbH

Dãy ip ở thành phố: Bern

Quốc gia: Switzerland

Mã quốc gia: CH

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): Sunrise GmbH

Công ty cung cấp dịch vụ: Sunrise Communications AG

Khu vực: BE

Vĩ độ trên bản đồ: 46.9571

Kinh độ trên bản đồ: 7.4413

Múi giờ (timezone): Europe/Zurich

Ngày được tạo: 04/12/2022

Ngày cập nhật gần nhất: 04/12/2022

Ip cùng quốc gia Switzerland
Ip mới cập nhật