Địa chỉ ip: 195.88.86.73

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS136787 TEFINCOM S.A.

Dãy ip ở thành phố: Istanbul

Quốc gia: Turkey

Mã quốc gia: TR

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): Tefincom S.A.

Công ty cung cấp dịch vụ: Packethub S.A

Khu vực: 34

Vĩ độ trên bản đồ: 41.0145

Kinh độ trên bản đồ: 28.9533

Múi giờ (timezone): Europe/Istanbul

Ngày được tạo: 19/03/2023

Ngày cập nhật gần nhất: 19/03/2023

Ip cùng quốc gia Turkey
Ip mới cập nhật