Địa chỉ ip: 196.245.216.231

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS58065 Packet Exchange Limited

Dãy ip ở thành phố: Helsinki

Quốc gia: Finland

Mã quốc gia: FI

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): Packet Exchange Limited

Công ty cung cấp dịch vụ: Fiber Grid

Khu vực: 18

Vĩ độ trên bản đồ: 60.1824

Kinh độ trên bản đồ: 24.9736

Múi giờ (timezone): Europe/Helsinki

Ngày được tạo: 17/04/2021

Ngày cập nhật gần nhất: 17/04/2021

Ip cùng quốc gia Finland
Ip mới cập nhật