Địa chỉ ip: 197.217.134.192

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS11259 Angola Telecom

Dãy ip ở thành phố: Lubango

Quốc gia: Angola

Mã quốc gia: AO

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): Angola Telecom

Công ty cung cấp dịch vụ: Evdo

Khu vực: HUI

Vĩ độ trên bản đồ: -14.9172

Kinh độ trên bản đồ: 13.4925

Múi giờ (timezone): Africa/Luanda

Ngày được tạo: 22/01/2022

Ngày cập nhật gần nhất: 22/01/2022

Ip mới cập nhật