Địa chỉ ip: 197.221.90.54

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS37350 IS Internet Solutions Ghana Ltd.

Dãy ip ở thành phố: Accra

Quốc gia: Ghana

Mã quốc gia: GH

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): Internet Solutions Ghana

Công ty cung cấp dịch vụ: Internet Solutions

Khu vực: AA

Vĩ độ trên bản đồ: 5.55572

Kinh độ trên bản đồ: -0.196305

Múi giờ (timezone): Africa/Accra

Ngày được tạo: 02/02/2021

Ngày cập nhật gần nhất: 02/02/2021

Ip cùng quốc gia Ghana
Ip mới cập nhật