Địa chỉ ip: 197.242.156.56

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS37611 Afrihost (Pty) Ltd

Dãy ip ở thành phố: Johannesburg

Quốc gia: South Africa

Mã quốc gia: ZA

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): Afrihost (Pty) Ltd

Công ty cung cấp dịch vụ:

Khu vực: GP

Vĩ độ trên bản đồ: -26.3811

Kinh độ trên bản đồ: 27.8376

Múi giờ (timezone): Africa/Johannesburg

Ngày được tạo: 04/12/2021

Ngày cập nhật gần nhất: 04/12/2021

Ip cùng quốc gia South Africa
Ip mới cập nhật