Địa chỉ ip: 197.245.230.122

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS11845 Vox Telecom Ltd

Dãy ip ở thành phố: Alberton

Quốc gia: South Africa

Mã quốc gia: ZA

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): Vox Telecom

Công ty cung cấp dịch vụ: Vox Telecom (Pty) Ltd

Khu vực: GP

Vĩ độ trên bản đồ: -26.2333

Kinh độ trên bản đồ: 28.1333

Múi giờ (timezone): Africa/Johannesburg

Ngày được tạo: 14/02/2021

Ngày cập nhật gần nhất: 14/02/2021

Ip cùng quốc gia South Africa
Ip mới cập nhật