Địa chỉ ip: 197.47.7.12

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS8452 TE-AS

Dãy ip ở thành phố: Cairo

Quốc gia: Egypt

Mã quốc gia: EG

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): TE Data

Công ty cung cấp dịch vụ:

Khu vực: C

Vĩ độ trên bản đồ: 30.0588

Kinh độ trên bản đồ: 31.2268

Múi giờ (timezone): Africa/Cairo

Ngày được tạo: 05/12/2022

Ngày cập nhật gần nhất: 05/12/2022

Ip cùng quốc gia Egypt
Ip mới cập nhật