Địa chỉ ip: 20.203.213.230

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS8075 Microsoft Corporation

Dãy ip ở thành phố: Zurich

Quốc gia: Switzerland

Mã quốc gia: CH

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): Microsoft Corporation

Công ty cung cấp dịch vụ: Microsoft Azure Cloud (switzerlandnorth)

Khu vực: ZH

Vĩ độ trên bản đồ: 47.37204

Kinh độ trên bản đồ: 8.54094

Múi giờ (timezone): Europe/Zurich

Ngày được tạo: 13/12/2022

Ngày cập nhật gần nhất: 13/12/2022

Ip cùng quốc gia Switzerland
Ip mới cập nhật