Địa chỉ ip: 20.219.157.156

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS8075 Microsoft Corporation

Dãy ip ở thành phố: Pune

Quốc gia: India

Mã quốc gia: IN

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): Microsoft Corporation

Công ty cung cấp dịch vụ: Microsoft Azure Cloud (centralindia)

Khu vực: MH

Vĩ độ trên bản đồ: 18.5144

Kinh độ trên bản đồ: 73.864235

Múi giờ (timezone): Asia/Kolkata

Ngày được tạo: 01/12/2022

Ngày cập nhật gần nhất: 01/12/2022

Ip cùng quốc gia India
Ip mới cập nhật