Địa chỉ ip: 20.240.50.151

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS8075 Microsoft Corporation

Dãy ip ở thành phố: Gävle

Quốc gia: Sweden

Mã quốc gia: SE

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): Microsoft Corporation

Công ty cung cấp dịch vụ: Microsoft Azure Cloud (swedencentral)

Khu vực: X

Vĩ độ trên bản đồ: 60.673664

Kinh độ trên bản đồ: 17.1456

Múi giờ (timezone): Europe/Stockholm

Ngày được tạo: 25/11/2022

Ngày cập nhật gần nhất: 25/11/2022

Ip cùng quốc gia Sweden
Ip mới cập nhật