Địa chỉ ip: 20.251.12.46

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS8075 Microsoft Corporation

Dãy ip ở thành phố: Lorenskog

Quốc gia: Norway

Mã quốc gia: NO

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): Microsoft Corporation

Công ty cung cấp dịch vụ: Microsoft Azure Cloud (norwaye)

Khu vực: 30

Vĩ độ trên bản đồ: 59.91662

Kinh độ trên bản đồ: 10.982052

Múi giờ (timezone): Europe/Oslo

Ngày được tạo: 04/11/2022

Ngày cập nhật gần nhất: 04/11/2022

Ip cùng quốc gia Norway
Ip mới cập nhật