Địa chỉ ip: 20.79.223.156

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS8075 Microsoft Corporation

Dãy ip ở thành phố: Frankfurt am Main

Quốc gia: Germany

Mã quốc gia: DE

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): Microsoft Corporation

Công ty cung cấp dịch vụ: Microsoft Azure Cloud (germanywestcentral)

Khu vực: HE

Vĩ độ trên bản đồ: 50.110924

Kinh độ trên bản đồ: 8.682127

Múi giờ (timezone): Europe/Berlin

Ngày được tạo: 28/06/2022

Ngày cập nhật gần nhất: 28/06/2022

Ip cùng quốc gia Germany
Ip mới cập nhật