Địa chỉ ip: 201.1.10.235

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS27699 TELEFÔNICA BRASIL S.A

Dãy ip ở thành phố: São Paulo

Quốc gia: Brazil

Mã quốc gia: BR

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): Vivo

Công ty cung cấp dịch vụ: TELEF�NICA BRASIL S.A

Khu vực: SP

Vĩ độ trên bản đồ: -23.6283

Kinh độ trên bản đồ: -46.6409

Múi giờ (timezone): America/Sao_Paulo

Ngày được tạo: 01/12/2022

Ngày cập nhật gần nhất: 01/12/2022

Ip cùng quốc gia Brazil
Ip mới cập nhật