Địa chỉ ip: 202.142.153.195

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS23750 GERRYS INFORMATION TECHNOLOGY PVT LTD.

Dãy ip ở thành phố: Lahore

Quốc gia: Pakistan

Mã quốc gia: PK

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): Gerrys Information Technology (PVT) Ltd

Công ty cung cấp dịch vụ: Gerrys - TWA

Khu vực: PB

Vĩ độ trên bản đồ: 31.5826

Kinh độ trên bản đồ: 74.3276

Múi giờ (timezone): Asia/Karachi

Ngày được tạo: 13/01/2023

Ngày cập nhật gần nhất: 13/01/2023

Ip cùng quốc gia Pakistan
Ip mới cập nhật