Địa chỉ ip: 202.159.37.14

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS9340 INDO Internet, PT

Dãy ip ở thành phố: Jakarta

Quốc gia: Indonesia

Mã quốc gia: ID

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): PT IndoInternet

Công ty cung cấp dịch vụ: Datamation Corp

Khu vực: JK

Vĩ độ trên bản đồ: -6.1741

Kinh độ trên bản đồ: 106.8296

Múi giờ (timezone): Asia/Jakarta

Ngày được tạo: 26/10/2020

Ngày cập nhật gần nhất: 26/10/2020

Ip cùng quốc gia Indonesia
Ip mới cập nhật