Địa chỉ ip: 202.47.32.73

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS9541 Cyber Internet Services (Pvt) Ltd.

Dãy ip ở thành phố: Karachi

Quốc gia: Pakistan

Mã quốc gia: PK

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): Cyber Internet Services Pakistan

Công ty cung cấp dịch vụ: Cyber

Khu vực: SD

Vĩ độ trên bản đồ: 24.9246

Kinh độ trên bản đồ: 67.087

Múi giờ (timezone): Asia/Karachi

Ngày được tạo: 01/12/2022

Ngày cập nhật gần nhất: 01/12/2022

Ip cùng quốc gia Pakistan
Ip mới cập nhật