Địa chỉ ip: 211.106.37.7

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS4766 Korea Telecom

Dãy ip ở thành phố: Dongdaemun-gu

Quốc gia: South Korea

Mã quốc gia: KR

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): Korea Telecom

Công ty cung cấp dịch vụ: KORNET

Khu vực: 11

Vĩ độ trên bản đồ: 37.5841

Kinh độ trên bản đồ: 127.0616

Múi giờ (timezone): Asia/Seoul

Ngày được tạo: 30/06/2022

Ngày cập nhật gần nhất: 30/06/2022

Ip cùng quốc gia South Korea
Ip mới cập nhật