Địa chỉ ip: 212.39.86.68

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS8866 Vivacom Bulgaria EAD

Dãy ip ở thành phố: Sofia

Quốc gia: Bulgaria

Mã quốc gia: BG

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): Bulgarian Telecommunications Company Plc.

Công ty cung cấp dịch vụ: Bulgarian Telecommunications Company Plc.

Khu vực: 22

Vĩ độ trên bản đồ: 42.6977

Kinh độ trên bản đồ: 23.3219

Múi giờ (timezone): Europe/Sofia

Ngày được tạo: 03/02/2023

Ngày cập nhật gần nhất: 03/02/2023

Ip cùng quốc gia Bulgaria
Ip mới cập nhật