Địa chỉ ip: 213.200.31.13

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS16010 Magticom Ltd.

Dãy ip ở thành phố: Kutaisi

Quốc gia: Georgia

Mã quốc gia: GE

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): Caucasus Online LLC

Công ty cung cấp dịch vụ: Caucasus Online LLC

Khu vực: IM

Vĩ độ trên bản đồ: 42.2648

Kinh độ trên bản đồ: 42.7041

Múi giờ (timezone): Asia/Tbilisi

Ngày được tạo: 18/11/2021

Ngày cập nhật gần nhất: 18/11/2021

Ip cùng quốc gia Georgia
Ip mới cập nhật