Địa chỉ ip: 217.19.212.252

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS1547 Societatea mixta pe actiuni de tip inchis Interdnestrcom

Dãy ip ở thành phố: Tiraspol

Quốc gia: Moldova

Mã quốc gia: MD

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): Societatea mixta pe actiuni de tip inchis "Interdnestrcom"

Công ty cung cấp dịch vụ: Idknet ISP

Khu vực: SN

Vĩ độ trên bản đồ: 46.8411

Kinh độ trên bản đồ: 29.6351

Múi giờ (timezone): Europe/Chisinau

Ngày được tạo: 03/11/2022

Ngày cập nhật gần nhất: 03/11/2022

Ip cùng quốc gia Moldova
Ip mới cập nhật