Địa chỉ ip: 219.134.114.18

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS4134 CHINANET-BACKBONE

Dãy ip ở thành phố: Guangzhou

Quốc gia: China

Mã quốc gia: CN

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): Chinanet

Công ty cung cấp dịch vụ: Chinanet GD

Khu vực: GD

Vĩ độ trên bản đồ: 23.379

Kinh độ trên bản đồ: 113.763

Múi giờ (timezone): Asia/Shanghai

Ngày được tạo: 26/03/2023

Ngày cập nhật gần nhất: 26/03/2023

Ip cùng quốc gia China
Ip mới cập nhật