Địa chỉ ip: 221.2.97.242

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS4837 CHINA UNICOM China169 Backbone

Dãy ip ở thành phố: Linyi

Quốc gia: China

Mã quốc gia: CN

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): CNC Group CHINA169 Shandong Province Network

Công ty cung cấp dịch vụ:

Khu vực: SD

Vĩ độ trên bản đồ: 35.0624

Kinh độ trên bản đồ: 118.3364

Múi giờ (timezone): Asia/Shanghai

Ngày được tạo: 04/10/2022

Ngày cập nhật gần nhất: 04/10/2022

Ip cùng quốc gia China
Ip mới cập nhật